top of page

Vår forretningsidè er:

Gjennom kunnskap av erfaring, vil vi søke å avdekke områder i våre kunders selskaper, som ved utvikling vil gi økt verdi.

Sokrates:

"Den eneste sanne visdom er å vite at du selv ikke vet alt".

470 - 399 f.kr.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er for oss å dele kunnskap av erfaring. Gjennom coaching vil vi avdekke områder som ved utvikling vil gi en økt verdi.

 

Vi vet av erfaring, at det er fort gjort, og overse områder eller elementer i driften, som kunne bidratt til bedre resultater, effektivitet, økonomi, redusert sykefravær o.l.

 

Lederskap kan være en ensom jobb, hvor det forventes at lederen alltid er på topp, kan svare på alt, alltid er til stede, alltid har godt humør og foretar veloverveide og riktige avgjørelser. Vår erfaring er at dette kan være en utfordrende oppgave å innfri dag etter dag.

 

For å utøve lederskap, er styre- og strategiarbeid, hvor planer blir lagt og beslutninger blir tatt, en viktig del av driften.

 

God planlegging på kort og lang sikt, gir deg som leder ett verktøy å lede etter. Planlegging er mer spennende og interessant når man har noen å drøfte og dele erfaringer med.

 

Husk: «plans are nothing, planning is everything» (Eisenhower). Vi bistår gjerne med vår erfaring for å hjelpe dere med denne oppgaven.

 

  
Coaching

Coaching er ikke noe nytt. I følge Wikipedia benyttet Sokrates denne metoden i filosofisk sammenheng for å få menneskene til å se inn i sitt eget sinn. Sokrates prøvde å «vekke» folk, å få dem til ikke bare å akseptere kunnskap, men også å tenke over dette først. Slik ville man oppnå sann innsikt. Denne pedagogiske fremgangsmåten kalles «maievtikk». Måten Sokrates samtalte på for å lede andre til større innsikt, kalles «sokratisk metode» eller «dialektisk metode».

 

Hva betyr coaching på norsk? Opprinnelig betyr begrepet å flytte en verdsatt person fra et sted til et annet.  Begrepet coach betyr også vogn, mens i idretten betyr det trener. I teateret og musikklivet er coachen en instruktør, og på universiteter i den engelsktalende verden en personlig lærer. Vi kan eventuelt oversette å coache med å utvikle, og coaching med utvikling.

(Anders J. Gåserud)

 

Vår erfaring med coaching er å stille de spørsmålene som får vedkommende til å lete etter svaret som de har i seg selv. Noen ganger vil det avdekke områder som trenger tilførsel av kunnskap for å utvikles. Andre ganger innehar vedkommende som coaches de kvaliteter som trengs uten at de selv er klar over det. Gjennom NLP coaching og kunnskap av erfaring jobber vi med å avdekke de ulike behovene.

 

Rekruttering

Flere og flere arbeidsgivere og ledere velger å bruke tiden sin på det som er deres primærområde og lar oss ta rekrutteringsprosessen. Vi gjør hele jobben uten kostnad, gjennom våre kanaler, og oppdragsgiver betaler først når en kandidat er ansatt.
Mange velger alternativt å leie kandidaten av oss i prøveperioden, for å få erfaring med kandidaten før en fast ansettelse finner sted.
 

Innleid arbeidskraft
Menneskelig arbeidskraft er en nødvendighet i enhver bedrift, enten det gjelder salg og butikk, eller industri og produksjon. Det optimale er å ha arbeidskraft som fungerer som en maskin, og som generere inntekter konstant. Som vi vet er ikke mennesker en maskin. Familiære årsaker, sykdom og annet uforutsett fravær kan oppstå.

Uansett fravær, vil det for en arbeidsgiver medføre en ekstrautgift, som tapt produksjon og sykelønn. Andre kan måtte overta jobben til den som er borte, noe som igjen kan medføre at den som overtar også blir syk fordi arbeidsmengden øker. Leveringen kan bli forsinket og medføre ekstra kostnader for leverandøren. For mange arbeidsgivere kan innleid arbeidskraft være ett alternativ for å løse disse utfordringene.

 

 

bottom of page